Bilder slungrum

Bilder från vårt slungrum

och några filmer


Här slungar vi nästan 1 000 kg honong varje år.

Carlssons Biodling

Till salu

  •  Sargar, tak bottnar
  •  Glasburkar 700g 500g 250g, etiketter
  •  Avtäckningsgafflar, honungskärl
  •  Borstar, rökpust, kupknivar
  •  Foderdeg,odlingskupor
  •  Bisamhälle, drottningar
  •  Skyddskläder
  •  Bifor